Life is a road!


Nasz projekt ERASMUS+ KA229 -“Life is a road! Let”s draw it togheter”-realizowaliśmy w 2018-2020 🙂

z Grecją, Hiszpanią ( Teneryfa), Włochami i Francją. Podczas wdrażania rozwijaliśmy kompetencje kluczowe, wiedzę o rynku pracy, poznawaliśmy kulturę krajów partnerskich i wykorzystywaliśmy nowoczesne narzędzia edukacyjne. Jednak uświadomienie sobie- WIELKICH MOŻLIWOŚCI- jakie nad daje program ERASMUS+ , odczuliśmy dopiero na MARTYNICE, zamorskim terytorium Francji i choć tak daleko to nadal byliśmy w EUROPIE ale jakże innej i egzotycznej…Life is a road! …THANK YOU:)