Logo partnerstwa


Jednym z pierwszych działań projektowych było stworzenie logo partnerstwa. Wielu polskich uczniów przedstawiło swoje propozycje. Każda ze szkół wyłoniła na drodze konkursu kandydata do międzynarodowej rywalizacji. Kraje mogły głosować tylko na prace partnerów przyznając im 1, 2, 3 lub 4 punkty. Zwyciężyła praca ucznia włoskiej szkoły the Comprehensive School Egnazio Danti z Alatri. Wyniki na bieżąco pojawiały się na stronie internetowej projektu.