Logo projektu “ICU a Toolbox for Optimal Teaching”


I C U – a toolbox for Optimal Teaching to dwuletni projekt (wrzesień 2015- sierpień 2017). Działania są planowane dla uczniów w wieku 6 – 12 lat, a szczególnie dla grupy 6 – 9 lat. Planujemy pracę z  uczniami i nauczycielami z 7 krajów: Chorwacja, Estonia, Finlandia, Norwegia, Polska, Hiszpania i Szwecja. Skupimy się na umiejętnościach: mówienia, pisania, TIK (technologia informacyjno- komputerowa), liczenia i czytania. Partnerstwo ma 2 główne cele: stworzenie Toolbox’u – pakiet edukacyjny zawierający metody nauczania pięciu podstawowych umiejętności oraz europejski wymiar. Oto logo naszego projektu.