Looking for a new perspective


Projekt: Nowoczesna edukacja na rzecz wzmacniania kompetencji kluczowych osób niepełnosprawnych

Mobilność: kurs Europeans sharing views-Making sense of the world through mutimedia, Almada, Portugalia

Uczestniczący w kursie nauczyciele poznawali techniki filmowania, odkrywali ciekawe perspektywy ujęć, ćwiczyli, jak “mówić” językiem filmu w sposób atrakcyjny. Dowiadywali się o kulisach tworzenia filmu oraz uczyli się, jak aktywnie kreować media, które mają ogromny potencjał w edukacji.