“LOVE GREECE”


Dzięki mobilności Erasmusa poznajemy nowe kraje, inne kultury, tradycje i obyczaje. Uczy nas to tolerancji wobec wszelakich odmienności społecznych. Miłość jest najlepszym sposobem na wyzbycie się wszelkich uprzedzeń, ksenofobii czy nietolerancji, bo wszystko co dajemy wraca do nas.