…make it successful


Według planu projektu, pierwsze spotkanie Transnational meeting odbyło się w Polsce. Do naszej szkoły przyjechały delegacje – dwóch nauczycieli i jeden uczeń z sześciu partnerskich szkół. Pierwsze spotkania są najtrudniejsze, ponieważ spotyka się spora grupa zupełnie obcych ludzi. Jednakże wspólne działania – prezentacje, wymiana doświadczeń, udział w lekcjach i zabawach – zmieniły nieznajomych w przyjaciół.