Making a snowman


W ramach naszego projektu  wyjechaliśmy do szkoły mieszczącej się w malowniczej miejscowości Smarjeta na Słowenii.  Aby lepiej zrozumieć naszych nowych kolegów i koleżanek ze szkół realizujących projekt spróbowaliśmy pochodzić w ich butach:)  Wspólna praca w międzynarodowej grupie była okazją do wymiany doświadczeń, nie tylko w dziedzinie edukacji, ale również w sferze kultur i tradycji reprezentowanych w czasie wizyty krajów.

W zimowej scenerii odbyły się zawody w lepieniu bałwana. Każdy kraj wykazał się fantazją i przystroił swoje dzieło doskonale. Nasz bałwan miał przypominać Misia Uszatka- chyba się udało:)