Maltańskie Polaków rozmowy


Zdjęcie zrobiono na Malcie w lipcu 2021 roku podczas kursu ‘CLIL-Technology and ICT Tools for Teachers working with CLIL’. Grupa 21 przedstawicieli środowiska edukacyjnego z gminy Górno – nauczyciele i dyrektorzy doskonalili swoje umiejętności podczas warsztatów zorganizowanych przez Alpha School of English.  Kurs na Malcie był ostatnim wyjazdem szkoleniowy w ramach projektu ‘Eduk@cja-Innow@cja-Integr@cja…’ realizowanego przez konsorcjum, w skład którego wchodzą wszystkie szkoły z terenu gminy oraz organ prowadzący jako lider.  Stwarza możliwości doskonalenia języka, poznawania ludzi z innych krajów, ich kultury, historii, zwyczajów. Jest okazją do zwiedzenia pięknych miejsc oraz inspiracją i bodźcem do podejmowania nowych wyzwań.