Mały Europejczyk.


Podczas realizacji europejskiego projektu „Mały Europejczyk, czyli dziecko aktywnym uczestnikiem życia społecznego”, dzieci poznawały kulturę różnych krajów europejskich. Projekt umożliwił nauczycielom na rozwinięcie swoich umiejętności językowych, poznanie nowych metod, programów związanych z wykorzystanemu narzędzi TIK. Podczas pobytu w Barcelonie na bieżąco łączyłam się na żywo w ramach naszego projektu z dziećmi. Prezentowałam wychowankom krótkie filmiki. Przez, co przedszkolaki poznawały i dowiadywały się wiele ciekawych informacji o najważniejszych miejscach oraz zabytkach w Barcelonie. Przy każdym filmiku, dzieci dostawały zadania, dzięki którym mogły rozwijać swoje umiejętności społeczne. Najważniejszym z nich było wykonanie makiety ukazującej Park Guell z papieru, kartonów, klocków i dużej wyobraźni oraz współpracy dzieci. Dzięki projektowi, a dokładnie postawionym celom, przedszkolaki stały się aktywnym uczestnikiem życia społecznego.