Mapa energii Europy – makieta


Wykonując to zadanie projektowe uczniowie nie tylko dowiedzieli się o różnych sposobach pozyskiwania energii w krajach partnerskich, ale także pracując w zespołach międzynarodowych, pokonali barierę językową w codziennej komunikacji i nawiązali niezwykłe znajomości. Efekt wizualny: makieta wykonana z filcu oraz zaprojektowane przez młodzież i ręcznie przez nich wykonane modele symbolizujące różne rodzaje energii.