Mapowanie problemów i rozwiązań


Projekt miał na celu wzmacnianie potencjału młodych ludzi z Polski i Ukrainy, ich zaangażowania z działalność społeczną, e-wolontariat, budowanie potencjału III sektora. Aby jednak móc działać, potrzebna jest identyfikacja problemów społecznych i zrozumienie ich tła.