Matematyka międzynarodowo


Zdjęcie zostało wykonane podczas mobilności młodzieży z ZS nr 1 do Macedonii Północnej.

Wymiana uczniowska odbywała się w stolicy tego kraju, Skopje, a oprócz nas uczestnikami projektu byli partnerzy z Turcji, Łotwy, Bułgarii i  Macedonii.

Plan wymiany był bardzo intensywny, znalazł się czas zarówno na pracę i jak i wypoczynek. Mieliśmy okazję zobaczyć najpiękniejsze zakątki w Macedonii, między innymi jezioro Matka, gdzie udaliśmy się w rejs stateczkiem.