Matematyka nas łączy i uczy


Zdjęcie zostało wykonane podczas mobilności młodzieży z ZS nr 1 do Macedonii Północnej.

W dniach 15 – 21 sierpnia 2021, grupa uczniów naszej szkoły wraz z nauczycielami, uczestniczyła w wyjeździe do Macedonii w ramach projektu Erasmus+. Jest to projekt matematyczno – językowy, „Naukowa podróż z matematyką od danych do wiedzy”,  językiem komunikacji jest angielski.

Wymiana uczniowska odbywała się w stolicy tego kraju, Skopje, a oprócz nas uczestnikami projektu byli partnerzy z Turcji, Łotwy, Bułgarii i  Macedonii.