Matematyka potrzebna wszędzie!


Projekt miał na celu rozwój i wykorzystanie w praktyce umiejętności matematycznych przez uczniów dwóch szkół specjalnych (z Wielkiej Brytanii i Polski) oraz wspieranie nauczycieli tych szkół w rozwijaniu umiejętności uczenia matematyki uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Uczniowie podczas mobilności do kraju partnera mieli za zadanie m. in. wykorzystywać i rozwijać swoje umiejętności matematyczne podczas np. planowania podróży do szkoły partnerskiej i poruszania się po dużm mieście komunikacją publiczną.