“Maths Together” w Heanor (UK)


Wspólne zawody matematyczne w Heanor Gate Science College podczas międzynarodowego spotkania projektowego Erasmus+. Na zdjęciu 6 międzynarodowych zespołów złożonych z uczniów z Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch, Niemiec i Polski  (w każdym zespole przedstawiciel każdego kraju). Mimo to uczniowie musieli ustalać strategię rozwiązywania zadań matematycznych w języku angielskim. Liczy się czas, ale też kolejność zgłaszania rozwiązań.