Mechanizmy rynku pracy- wykład Pana Yiannakisa Lazarou.


Szkolenie dla nauczycieli na Cyprze w ramach projektu: „Równe szanse nabywania umiejętności zwiększających poziom zatrudnialności” Program Erasmus+ akcja 2- „Partnerstwa strategiczne”. Tematem szkolenia były: mechanizmy i tendencje rynku pracy – stopa bezrobocia i zagadnienia demografii, funkcjonowanie Centrów Doradztwa Zawodowego w krajach partnerskich oraz rozwijanie umiejętności rozpoznawania stylów uczenia i rodzajów inteligencji uczniów w celu zwiększenia efektywności nauczania.