Meeting in Turkey


Zapłakany zespół z Polski, który z przyczyn niezależnych od nas nie mógł wziąć udziału w Spotkaniu Projektowym w Turcji. Nie otrzymaliśmy zgody dyrekcji oraz rodziców naszych uczniów z powodu bliskiej odległości od granicy z Syrią i stanu wojny w tym regionie. Zespół płaczę pod programem Spotkania, który zapowiadał się bardzo bogato. Nie przeszkodziło nam to jednak w realizacji zadań projektowych, z naszymi partnerami byliśmy w stałym kontakcie online.