Metrem po wiedzę :)


Nadrzędnym celem projektu było: odbycie praktyki typu job shadowing w wiedeńskich Uniwersytetach Ludowych. W wyniku zrealizowanych spotkań, wizji lokalnych, rozmów i otwartej wymiany doświadczeń mogłyśmy poznać nowe metody i formy aktywności w obszarze edukacji kulturalnej. Opublikowane zdjęcie jest doskonałym podsumowaniem mobilności, bowiem po kolejne porcje wiedzy do kolejnych filii VHS przemieszczałyśmy się metrem, prowadząc burzliwe dyskusje, a także chłonąc klimat Wiednia.