Międzykulturowa wymiana doświadczeń


Zdjęcie wykonano w Wielkiej Brytanii podczas kursu językowego. Jak widać organizatorzy zadbali nie tylko o to, aby każdy uczestników znalazł się w odpowiedniej grupie pod względem poziomu językowego, ale również o to, aby każda z grup była wymieszana kulturowo. Wśród uczestników szkolenia znaleźli się Arabowie, Koreańczycy, Słowacy i Polacy. Taki dobór uczestników sprzyjał międzykulturowej wymianie doświadczeń oraz osłuchaniu się z językiem angielskim w różnym brzmieniu.