“Międzykulturowe środowisko pracy”


Projekt, w którym 2 grupy uczniów klas turystycznych i hotelarskich odbyły praktyki zawodowe w Sevilli i Ubedzie, przepięknych andaluzyjskich miastach. Niezwykłe doświadczenie zawodowe cechujące się nie tylko podniesieniem kompetencji zawodowych i językowych, ale przede wszystkim wzrostem kompetencji społecznych, otwartości na Europę i jej rynek pracy, poznaniem innych kultur i stylu życia, ugruntowania poczucia pewności siebie. Nie ma jak wspólny taniec flamenco!