Międzynarodowa współpraca i wymiana doświadczeń.


Udział w kursie ,,Team leading in education” umożliwił uczestnikom z Polski i Portugalii wymianę doświadczeń oraz wspólne pogłębianie wiedzy z zakresu motywacji i coachingu. Był doskonałą okazją do rozwijania umiejętności w zakresie języka angielskiego i otwierania się na nowe kultury.