Międzynarodowe aspiracje Polski, Gruzji i Ukrainy


Głównym celem projektu było  promowanie dialogu międzykulturowego, poznawanie folkloru i obyczajów krajów partnerskich, zachęcanie i motywowanie do aktywnego i kreatywnego uczestnictwa w działaniach społecznych i na rzecz lokalnych społeczności oraz łamanie barier językowych i stereotypów.