Międzynarodowe spotkanie koordynatorów w Czechach


W dniach 13-14 grudnia 2015r. odbyło się spotkanie koordynatorów projektu z Czech, Węgier i Polski w szkole partnerskiej w miejscowości Vitkov (Czechy).  Omawiano zadania projektowe na bieżący rok szkolny i ustalano szczegóły wizyt uczniów i nauczycieli w szkołach partnerskich.

Koordynatorki projektu

Justyna Cieślak i Katarzyna Górecka