Międzynarodowe spotkanie projektowe- Polska. Erasmus+ „SOS: Sick or Sound”


W dniach od 13-16 stycznia 2016 r. w Zespole Szkół i Przedszkola w Domosławicach odbyło się międzynarodowe spotkanie projektowe w ramach projektu Erasmus+ „SOS: Sick or Sound”. W rozmowach wzięli udział nauczyciele z Hiszpanii, Niemiec, Rumunii oraz Polski. Celem wizyty było omówienie efektów i wyników listopadowego spotkania uczestników projektu w Rumunii oraz przygotowania do kolejnego etapu projektu. Polskie, majowe spotkania uczestników projektu, skoncentrują się na historycznych aspektach występowania chorób i epidemii oraz wpływie muzyki na nasze życie…Więcej

Beata Migas