Międzynarodowe spotkanie projektowe w Finlandii


W dniach 4-7.05.2017 odbyło się   spotkanie w  projekcie Erasmus + pt.: Rights In Sight Everyone! (Prawa w oczach każdego).  Projekt realizują szkoły  z  Irlandii, Finlandii, Węgier Cypru i Rumunii. Grupę polską reprezentowała ZS w Radomicach p. Jolanta Kruszyńska oraz nauczyciele: Katarzyna Tarkowska, Lucyna Siecińska i Małgorzata Grzankowska.