Międzynarodowe Spotkanie Projektowe


”Graj ze mną i ucz mnie, tradycja i nowoczesność w aktywizującym nauczaniu” to projekt koordynowany przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 w Krośnie ze szkołami partnerskimi z Turcji, Cypru, Hiszpanii i Włoch. W dniach od  9 do  14 listopada 2015 roku nauczyciele z wszystkich szkół spotkali się w Polsce w Krośnie, by omówić i zaplanować kluczowe dla projektu działania.