Międzynarodowy Dzień Tolerancji


“W objęciach Europy” nie ma miejsca na nietolerancję. Budowaniu atmosfery sprzyjającej akceptowaniu różnorodności kulturowej służyły zajęcia przygotowane przez hiszpańską szkołę pod hasłem „Gymkhana dla tolerancji”. Podsumowaniem wspaniałej zabawy było stworzenie wspólnego graffiti. Odciśnięte dłonie uczestników projektu, wokół słów sekretarza generalnego ONZ – Ban Ki Moona, przypominają, żeby „aktywnie zwalczać strach, nienawiść i ekstremizm poprzez dialog, zrozumienie i wzajemny szacunek”.