Międzynarodowy projekt na rzecz osób niesłyszących!


Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu osób niesłyszących do materiałów edukacyjnych dostosowanych do ich specjalnych potrzeb. Z powodu swojej niepełnosprawności osoby niesłyszące mają ograniczone możliwości kształcenia, ponieważ większość materiałów nie jest dostępna w języku migowym, który jest ich naturalnym środkiem komunikacji. Bardzo często osoby te mają problem ze zrozumieniem języka pisanego.