Międzyszkolna i międzynarodowa wymiana doświadczeń z nauczycielami


W czasie trwania całego projektu nauczyciele ZSP w Kościanie biorący udział w zagranicznych szkoleniach mają okazję wymienić się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz porozmawiać o nurtujących ich problemach zawodowych z nauczycielami innych krajów europejskich. W to priorytetowe działanie wpisuje się udział trójki nauczycielek ZSP w Kościanie w szkoleniu w Palermo na Sycylii „Planning & management of successful Erasmus+ projects”. Jednym z elementów szkolenia były wizyty w lokalnych szkołach realizujących projekty unijne. Było to okazją do zdobycia nowych umiejętności, wymiany doświadczeń oraz znalezienia partnerów do realizacji kolejnych projektów w szkole.

Link do profilu projektu na Facebook’u:

https://www.facebook.com/Erasmus-in-ZSP-Ko%C5%9Bcian-102318007829761