Miesięczny staż w Niemczech


Uczniowie realizowali miesięczne praktyki w Niemczech (Schkeuditz). Podczas zajęć w warsztacie samochodowym i organizacji przyjmującej uczniowie wykonywali zadania przewidziane programem a związane z obsługą pojazdów samochodowych. Efektem ich pracy było powstanie pojazdu elektrycznego e-buggy. Dodatkowe atrakcje: wizyty studyjne w firmie BMW i Volkswagen, zwiedzanie Berlina, Drezna, Lipska i Halle. Uczniowie wykonali perfekcyjnie zadania i pokazali że pasjonaci motoryzacji nie znają granic :)!