Mini staż zawodowy na Komendzie Miejskiej Policji w Bielsku-Białej.


W ramach projektu „Równe szanse nabywania umiejętności zwiększających poziom zatrudnialności” uczniowie wzięli udział w mini stażach zawodowych celem poznania specyfiki danego zawodu.

Zdjęcie przedstawia polsko-turecką grupę uczniów podczas mini stażu zawodowego na Komendzie Miejskiej Policji w Bielsku-Białej. Uczniowie zapoznają się z tajnikami służby w polskiej policji oraz wyposażeniem jakim dysponuje formacja.