Mini staż zawodowy w CISI we Włoszech.


W ramach projektu „Równe szanse nabywania umiejętności zwiększających poziom zatrudnialności” uczniowie wzięli udział w mini stażach zawodowych w CISI-Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości we Włoszech.

Uczniowie poznali procedury i warunki ubiegania się o kredyt na założenie własnej działalności gospodarczej.W praktyce poznali tajniki tworzenia biznes planu i dopasowania profilu działalności oraz ceny produktu do danej grupy docelowej klientów.