Mini staż zawodowy w L-Foundry we Włoszech.


W ramach projektu „Równe szanse nabywania umiejętności zwiększających poziom zatrudnialności” uczniowie wzięli udział w mini stażach zawodowych w fabryce sensorów L-Foundry we Włoszech. L-Foundry to licząca się w Europie fabryka, produkująca około 3 milionów sensorów tygodniowo. W czujniki cofania wyprodukowane w tej fabryce wyposażony jest co trzeci samochód na świecie. Fotografia ilustruje ucznia ubranego w profesjonalny uniform do pracy w tzw. pomieszczeniu czystym.