Mini staż zawodowy w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej.


LAUREAT KONKURSKU SELFIE 2015

W ramach projektu „Równe szanse nabywania umiejętności zwiększających poziom zatrudnialności” uczniowie wzięli udział w mini stażach zawodowych celem poznania specyfiki danego zawodu oraz pozyskania informacji o wykształceniu niezbędnym do wykonywania danego zawodu.

Fotografia ilustruje polsko-cypryjsko-włoską grupę uczniów podczas mini stażu zawodowego w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej. Uczniowie przechodzą szkolenie z prawidłowego mycia rąk do zabiegu chirurgicznego.