Mini staż zawodowy w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej.


W ramach projektu „Równe szanse nabywania umiejętności zwiększających poziom zatrudnialności” uczniowie wzięli udział w mini stażach zawodowych celem poznania specyfiki danego zawodu.

Zdjęcie przedstawia polsko-cypryjsko-włoską grupę uczniów oraz lekarza ortopedę Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej podczas mini stażu zawodowego na bloku operacyjnym. Uczniowie dowiedzieli się jak zakładać odzież operacyjną, mieli również możliwość zobaczenia zabiegów chirurgicznych.