Mini staż zawodowy w Telespazio we Włoszech.


W ramach projektu „Równe szanse nabywania umiejętności zwiększających poziom zatrudnialności” uczniowie wzięli udział w mini stażach zawodowych w Agencji Nawigacji Satelitarnej „Telespazio” we Włoszech. Uczniowie dowiedzieli się jak kontrolowana jest pozycja satelity w kosmosie i co dzieje się z odpadami kosmicznymi. Następnie zaznajomieni zostali ze specyfiką pracy inżynierów technologii satelitarnych, kosmicznych i astronomicznych oraz z pracą naukowców.