Mistrz i uczeń


W projekcie “Dziedzictwo kulturowe w edukacji dorosłych – wymiana dobrych praktyk w historycznych klasztorach europejskich” zwracamy uwagę na wartość prac manualnych, które wielu dorosłym kojarzą się ze szkoła podstawową, choć ich praktykowanie ma dobroczynny wpływ dla naszego rozwoju i samopoczucia przez całe życie.
W nauce rękodzieła bardziej cenna niż wiedza książkowa jest relacja mistrz-uczeń, czyli bezpośrednie, praktyczne przekazywanie umiejętności.
Na zdjęciu mistrz kaligrafii Barbara Bodziony udziela wskazówek uczestniczce projektu Kate z Wielkiej Brytanii, która po zakończonym kursie będzie rozwijać podobne warsztaty w swojej organizacji.