Młodzi konstruktorzy w projekcie ECO-Drone


Założeniem projektu Eco-Drone: flying robots for environmental monitoring było skonstruowanie urządzenia do pomiaru zanieczyszczenia powietrza PM2,5 i PM10. Projekt ten, realizowany na dwóch płaszczyznach – fizycznej i wirtualnej, skupił się na podniesieniu świadomości ekologicznej uczestników, promowaniu odpowiedzialnego i zrównoważonego zachowania oraz rozwoju umiejętności technicznych.