Młodzi przyszłością narodu


EduReformowalni to projekt, który miał na celu zaangażowanie młodzieży z całej Polski w tworzenie systemu edukacji. Dzięki niemu nauczyliśmy się debatować z politykami najwyższej rangi, głosić swoje poglądy, a także pracować w grupie i osiągać wyznaczone cele.
Bardzo ważnym elementem projektu była wizyta w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, dzięki której zobaczyliśmy jedno z najważniejszych dziedzictw kulturowych i historycznych – Sejm, który jest wyznacznikiem demokracji i wolności słowa w naszym kraju.