Młodzież kontra fonoholizm


Projekt Nowe zagrożenie – nowe wyzwania dotyczy starcia się młodzieży z obecnym problemem jakim jest uzależnienie od telefonu. Na zdjęciu przedstawiony jest fragment happeningu, na którym młodzi ludzie odpowiadali na pytania dotyczące uzależnienie od telefonu oraz otrzymywali rady jak ograniczyć jego używanie.