Mobilność Ruszkowiaków


Celem projektu jest umiędzynarodowienie w większym stopniu naszej pułtuskiej szkoły, poprawa umiejętności językowych części naszej kadry i uczniów oraz poszerzenie ich wiedzy na temat programów unijnych. Upowszechnianie informacji na temat sukcesów i wyników projektu, informowanie innych osób i podmiotów o projekcie przyczyni się do zwiększenia prestiżu w środowisku lokalnym Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego.

Mobilność zagraniczna pozwoli uczestnikom na rozwinięcie kluczowych kompetencji oraz wzmocnienie ich świadomości i ekspresji kulturalnej. Poprawią oni swoje umiejętności komunikacji w języku angielskim, nauczą się podstaw języka greckiego, przełamią barierę językową oraz poszerzą słownictwo. Wiele z kompetencji zostanie nabytych dzięki udziałowi w zajęciach uczniów greckich (tzw. edukacja rówieśnicza). Wszystko to prowadzi do rozwoju jednostki samodzielnie działającej,myślącej, twórczej i kreatywnej.  KONKURS