Mobilność typu job shadowing nauczycieli XIII LO w Krakowie w Szwecji


Międzynarodowa mobilność nauczycieli jest najlepszą formą doskonalenia zawodowego, pozwalająca na rozwijanie kompetencji zawodowych  i językowych  .Warto przeczytać jakie korzyści przyniósł nauczycielom XIII LO w Krakowie  udział w mobilności typu  job shadowing w Szwecji.

Zapraszam na stronę internetową projektu  do zapoznania się z opiniami uczestników.

http://naus2015.weebly.com/