Mobilność uczniów do Grecji – udział w zajęciach edukacyjnych


W dniach 17.10.2015 do 24.10.2015 uczniowie Szkoły Podstawowej nr 33 im. Marii Kownackiej uczestniczyli w mobilności do Grecji. Podczas wizyty uczniowie brali udział  w zajęciach edukacyjnych wspólnie ze swoimi rówieśnikami z Finlandii, Szwecji oraz Grecji. Motywem przewodnim spotkania była kultura grecka, taniec i muzyka grecka – gry i zabawy edukacyjne. Uczestnicy spotkania nabyli wiedzę na temat kultury greckiej uczestnicząc w różnorodnych zabawach i grach edukacyjnych . Ponadto uczniowie doskonalili swoje umiejętności posługiwania się językiem angielskim .