Mobilność uczniów do Portugalii – Lizbona


W maju nasi uczniowie uczestniczyli w mobilności do Portugalii. Głównym celem projektu było nagranie piosenki projektu oraz udział w warsztatach edukacyjnych wspólnie ze swoimi rówieśnikami z Finlandii, Grecji i Portugalii.