Mobilność uczniów do Szwecji


W grudniu 2015 roku odbyła się mobilność uczniów do Szwecji w ramach realizacji międzynarodowego projektu Erasmus+. Uczniowie brali udział w zajęciach edukacyjnych wspólnie ze swoimi Europejskimi rówieśnikami ucząc się programowania robotów Lego.