Mobilność uczniów – Grecja


W miesiącu październiku odbyły się zajęcia edukacyjne przygotowane przez szkołę partnerską z Grecji. Uczniowie wspólnie ze swoimi rówieśnikami uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych na temat  kultury greckiej oraz tańców greckich. Podczas spotkania uczniowie doskonalili umiejętność posługiwania się językiem angielskim w praktyce.