Mobilny technik – z Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie


  1. Podwyższenie kwalifikacji zawodowych w zagranicznych przedsiębiorstwach w branży hotelarskiej, logistycznej i IT.
  2. Zdobycie kwalifikacji niezbędnych na współczesnym rynku pracy w kraju i Europie.
  3. Doskonalenie umiejętności oraz kompetencji osobistych uczestników rozwijanych dzięki doświadczeniu za granicą.
  4. Podniesienie umiejętności językowych a zwłaszcza języka angielskiego branżowego.
  5. Wzrost motywacji do nauki i rozwoju osobistego uczestników projektu.
  6. Wzrost tolerancji i otwartości na inne kultury.
  7. Przygotowanie absolwentów do życia wielokulturowego, wielonarodowego jako wspólnoty europejskiej.
  8. Uzyskane certyfikaty Europass Mobility, Paszport Językowy Europass oraz zastosowanie systemu ECVET nadało europejski charakter procesowi kształcenia w ZS1 Goleniów i przyczynia się do wzmocnienia pozycji  absolwentów na rynku pracy w Europie.
  9. Współpraca w ramach projektu pomogła rozpowszechnić europejskie wartości współpracy, wspólnego obywatelstwa i mobilności.