Moc Kupały


Słońce ubóstwiali pogańscy Słowianie, ich chrześcijańscy potomkowie, ubóstwiamy też my. Każdy dzień spotkania zaczynał się od jogi, wypełniony był słonecznymi warsztatami teatralnymi, muzycznymi, plastycznymi i rękodzielniczymi, a kończył się w świetle ogniska, błyskach latarek, niezbędnych do nocnych poszukiwań kwiatu paproci lub w blasku reflektorów podczas koncertów i tańców. Uczestnikom sprzyjał duch natury, który zapewnił im słoneczne dni, ciepłe poranki i pomyślne wiatry podczas żeglarskiej podróży na Wyspę Mew. Słoneczny performance rozgrzał mieszkańców Czerkasów, a jego nagranie trafiło do Kropywnyckiego i Torunia.