Mój dom, moje miasto, moja ojczyzna – moje miejsce w Zjednoczonej Europie


Celem projektu było rozwinięcie kompetencji kluczowych, w szczególności umiejętności językowych i cyfrowych, promowanie różnorodności językowej i tożsamości europejskiej uczniów, kształtowanie postawy tolerancji wobec różnorodności kulturowej, wprowadzenie innowacyjnych metod nauczania, rozwijanie umiejętności samodzielnego uczenia się i poszukiwania informacji, rozwijanie kreatywności, inicjatywności i aktywności własnej, wzmocnienie wymiaru europejskiego szkoły i jej międzynarodowego zasięgu.

Mając na uwadze europejski wymiar projektu wszyscy uczestnicy projektu rozwinęli kompetencje osobiste i społeczne.

Tematyka projektu związana była z kulturą Polski i Słowenii. Działania  umożliwiły uczniom poznanie nowej kultury, lepsze jej zrozumienie i otwarcie się na nią, a także zaprezentowanie kultury własnego kraju. Uczniowie poznali różnice kulturowe i rozwinęli postawę tolerancji wobec nich.