Mówimy STOP Cyberprzemocy


Zdjęcie przedstawia młodzież z Piotrkowa Trybunalskiego podczas happeningu dotyczącego walki z cyberprzemocą.

Podczas wydarzenia młodzież wypracowała hasła i rekomendacje jak przeciwdziałać przemocy w sieci oraz czym wykroczenia w Internecie mogą grozić.